ZAŠTO ONLINE PSIHOTERAPIJA RADI ODLIČNO?


„Online psihoterapija? Mislite preko telefona, Skypa, Vibera...? Ne, hvala, to nije to!“
„Zašto ne?“
„Pa, ne znam, ne mogu to baš dobro da objasnim, ali meni je to bez veze!“
„Pokušajte da mi objasnite.“
„Možda zato što bez živog kontakta, nema pravog razgovora.“
„Ali to jeste živi kontakt, dve osobe koje razgovaraju u realnom vremenu i obe su žive.“
„Dobro, to je tačno, ali oni nisu fizički blizu jedna drugoj, nego je to razgovor preko žice.“
„Te dve osobe nisu fizički blizu jedna drugoj, ali oni mogu da se dobro vide i dobro čuju, ako imaju dobre mikrofone, zvučnike, kamere. U čemu je razlika?“
„Dobro, ali kako će psihoterapeut da prenese tu neku svoju energiju klijentu?“
„Mislite neku bioenergiju?“
„Ne znam više ni sam na šta mislim.“
Online psihoterapija funkcioniše ukoliko se oslobodite predrasuda u vezi nje. Ako imate predrasude, onda je, naravno, neostvariva.

„Kako mogu da pričam ako terapeutu ne vidim lice?“ – reći će i danas mnogi. Telefon je nekada na početku takođe zbunjivao ljude, izazivao nelagodnost i strah. Ako kao mlađi upoznate neku novu tehnologiju, brže se navikavate na nju i ona postaje deo vašeg života. Starije osobe, koje nisu imale raniji kontakt sa nekom tehnologijom, opažaju je kao strašilo i imaju većih ili manjih problema da se naviknu na nju.

Telefon se već odavno koristi, na primer, i za duge poverljive razgovore. Mladi ljudi mogu provesti sate i sate šaputajući vrlo tanane i intimne stvari jedno drugom. Dovoljno je samo čuti dobro sagovornika i da on nas čuje.

Za psihoterapiju takođe nije neophodno više od toga. Za terapeuta je svakako još bolje ako i vidi svog klijenta, ali u ulozi klijenta vam nije neophodno da vidite svog terapeuta. Još je Frojd počeo da sedi iza pacijenta koji je ležao, van njegovog vidnog polja.

Neki klijenti imaju potrebu da gledaju u svog terapeuta, i to je u redu, naročito na početku rada, međutim, potreba da sa terapetom neprestano budete licem-u-lice, može biti i odbrana, tj. strah od prepuštanja svojim unutrašnjim sadržajima.

Postoje dva glavna razloga zašto online psihološko savetovanje i psihoterapija funkcionišu odlično:

prvo, online komunikacija ispunjava osnovne i glavne uslove dobrog razgovora

i drugo, pruža dodatne pogodnosti i terapeutu i klijentu, kao što su nezavisnost od jednog prostora, ušteda vremena i novca na putovanju do mesta rada, mnogo veće mogućnosti izbora i za terapeuta i za klijenta, brzo dogovaranje i organizovanje seanse, itd.

Psihoterapija ima veze sa unutrašnjim svetom klijenta, sa njegovim sećanjima, mislima, doživljajima (introspekcija). Što je manje spoljnih stimulusa, mi se više usmeravamo ka unutra, ka onome što nosimo u svojoj duši, pamćenju, predstavama. Ovo dokazuju poznata istraživanja sa senzornom deprivacijom.

Takođe, ljudska bića imaju veliku potrebu za komunikacijom sa drugim, tako da kada neko ima neki unutrašnji, psihološki problem, on dobija veliku potrebu da to što u sebi oseća ispriča svom sagovorniku, a svoja osećanja izrazi, pokaže ih.

Za tako nešto dovoljno je da tog svog sagovornika (terapeuta) dobro čujete i da on vas dobro čuje. Još ako, u ulozi klijenta shvatite da što je manje drugih stimulusa (spremanje za odlazak na seansu, prevoz, drugi prostor, itd.) veće su šanse da ćete se više i bolje usredsrediti na ono što se dešava u vašoj duši, prepoznavati te misli i osećanja, artikulisati ih i doživeti.

Sve su to razlozi, veći i dublji od premošćavanja vanrednih situacija i epidemija, koji su i pre korona virusa i koji će i posle njega online psihoterapiju činiti mogućom.

www.emocentar.com

Коментари

Популарни постови