PREPRIČAVANJE DOGAĐAJA ILI IZRAŽAVANJE SEBE

 Primećujem bar dva bitno različita načina na koji klijenti koriste seansu. Kada klijent prepičava ono što mu se desilo (tok ljubavne veze, odnose u porodici, na poslu...) on je manje u dodiru sa svojim osećanjima. Tada klijenta vode neki nesvesni površni motivi, kao što je na primer motiv da terapeutu prenese informacije, ili na primer nesvesni motiv da ispriča neku priču sa ciljem da njome ostavi neki utisak na terapeuta. Tada primećujete da klijent(ica) priča radi priče, da se tom pričom o događaju ništa ne razrešava i ništa ne otkriva. Klijent priča po nekoj inerciji, kao što nešto priča i drugim ljudima. Kod nekih klijenata takav način pričanja može da potraje i više seansi i mislim da postoji trenutak kada moramo intervenisati.
       Podsećamo klijenta na naša uputstva na početku tretmana: Pričajte na takav način da vam sa svakom rečenicom, sa svakom rečju koju izgovorite bude lakše, izražavajte sebe, svaku misao, svako osećanje koje vam se pojavi. Pričajte sa osećajem i osećanjem, ne samo u vezi ranijih događaja, već i u vezi onoga što mislite i osećate u terapijskoj situaciji, u vezi ovoga što zajedno radimo, u vezi mene kao vašeg pomagača. Postoji više slojeva onoga što mi svakog trenutka mislimo i osećamo. Pokušajte da uhvatite vašu trenutno najvažniju i prvu misao, jer ako nju previdite, ona postaje teret kada hoćete da uđete dublje u sebe. Ako prepoznate tu prvu misao, onu koja je na vrhu, koja je u tom trenutku najrelevantnija i najrealnija, onda vam se automatski otvaraju vrata ka sledećoj misli i osećanju koji su na redu.
        Ako uspete u tome, onda ste na najboljem putu da osetite sve čari psihološke pomoći, savetovanja i psihoterapije. Onda vam se otvara jedan potpuno novi prostor i vi vidite da tu nema granica u smislu upoznavanja sebe, otkrivanja sebe, razrešavanje čvorova koji su vas dugo mučili i ličnom razvoju.
        Dakle, postoji ključna i presudna razlika između "pričanja o" događajima iz života i izražavanju svake misli i osećanja odmah, sada, tu, direktno terapeutu. Postoji govor koji prikriva osećanja i naše pravo ja i govor kojim otkrivamo sebe i spoznajemo naše pravo ja.

Коментари

Популарни постови